Okolice, w pobliżu miasta: Nałeczów. Hotele, sale konferencyjne.

Ważniejsze lokalizacje: